Nordisk Studiekurs i Reykjavik på Island 14-16 oktober 2006

Island_vy1

Vy över Reykjavik

”Great Expectations” var temat för konferensen som handlade om vilka krav och förväntningar en bokhandelsmedhjälpare har på sig från förläggare, författare, bokhandlare och kunder. Det var 19 deltagare från Island, 17 från Sverige, 22 från Danmark och 2 från Norge. Tyvärr fanns ingen deltagare från Finland. Första dagen var förlagd till en konferenslokal vid Blå lagunen och de andra dagarna till Nordens Hus (ritat av Alvar Aalto).

Varje land hade fått i uppgift att intervjua förläggare, författare, bokhandlare och kunder och göra en presentation av resultatet vid konferensen. Den svenska gruppen kom till Island kvällen innan konferensen och satte sig genast ned för att göra en sammanfattning av de intervjuer som deltagarna gjort. Tyvärr hade vi inte tillgång till någon dator för att skriva ned presentationen. Som tur var hade en deltagare gjort sin hemläxa väl och gjort en egen Power Point-presentation som vi kunde använda och muntligt komplettera.

Varje dag inleddes med en redovisning från varje land. Därefter fick vi lyssna till en gästföreläsare innan vi delades upp i grupper. Förutom diskussionerna kring grupparbets- uppgifterna fick vi även tid till erfarenhetsutbyte och lärde oss en hel del om villkoren för bokbranschen och bokhandelsmedhjälparna i varandras länder.

Gästföreläsare var ordföranden för Islands Förläggareförening Kristján B. Jónasson, Sjón, författare som fick Nordiska Rådets Litteraturpris 2005 och Þorsteinn Guðmundsson, skådespelare, författare och ståuppkomiker men framför allt en välkänd och trogen bokhandelskund. Vi fick en bra bild av hur bokbranschen fungerar på Island samtidigt som vi fick deras syn på hur en bra bokhandelsmedhjälpare skall vara.

Förväntningarna på bokhandelsmedhjälparna är höga. Förläggarna och författarna vill att vi skall känna till hela deras utgivning och helst också ha läst alla böcker, vilket naturligtvis är omöjligt! De vill också ha bästa möjliga exponering i butiken. Minimikrav är att vara serviceinriktad och kunna söka i databaser mm. för att kunna beställa boken till kunden om den inte finns i butiken. Bättre och aktuella databaser var för övrigt ett gemensamt krav från alla på konferensen. Den maximala bokhandelsmedhjälparen är en kunnig och passionerad bokälskare som kan förmedla sin känsla för böcker till kunden och som förmår ge varje kund en personlig service som gör att kunden väljer bokhandeln som sitt naturliga ställe att köpa böcker. Från bokhandlare uttrycktes också önskemålet om ett sinne för ekonomi, vilket bl.a. skulle kunna minska onödigt svinn och förbättra lönsamheten i bokhandeln.

Bokhandelns framtid diskuterades. Hoten är många. I Sverige där vi har haft fria priser en längre tid har vi också fått känna av konkurrensen från Internet-bokhandeln, varuhus, livsmedelskedjor, bokklubbar mm. I Norge och Danmark, där man fortfarande har fasta bokpriser, är man inte lika drabbade. Island har inte ännu någon Internet konkurrens annat än på utländska böcker. Däremot har ”supermarkets” blivit ett hot. Vi kan ändå inte annat än vara litet avundsjuka på Island där man fortfarande säljer de flesta böcker i kommission och har ett nära samarbete mellan de olika aktörerna i branschen. Vi var alla överens om att personlig service är det främsta konkurrensmedlet för bokhandeln. Kanske bör framtidens bokhandel i Sverige också försöka bli den naturliga träffpunkt som den verkar vara på Island!

Våra isländska kollegor hade på kort tid lyckats arrangera en fantastisk konferens. Ett stort tack till VR och de förläggare som gjorde konferensen möjlig! Det enda man inte rådde över var vädret som visade sig från sin sämsta sida med regn och isande stormvindar. Trots det var det många som vill komma tillbaka för att se mer av Island.

Nästa Nordiska Studiekurs hålls i Sverige 2009.

Island_vy2

Lavafält