Stiftelsen Bokbranschens Understöds – och Utbildningsfond

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond delar årligen ut bidrag för olika ändamål inom bokbranschen. Medlen ges huvudsakligen i form av understöd till behövande pensionärer, långtidssjukskrivna och arbetslösa som varit anställda i bokhandel eller på bokförlag, och som utbildningsbidrag till den breda branschutbildning som anordnas inom Bokhandelsskolan och Förlagsklubben.

Ordföranden för stiftelsens styrelse är Kristina Rennerstedt. I styrelsen representeras Svenska Bokhandlareföreningen av Mats Ahlström, Maria Hamrefors och Pia Nilsson, Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen av Jesper Ekdahl, Malin Magnusson och Maria Lilliehorn, och Svenska Förläggareföreningen av Kristina Ahlinder, Kerstin Kyhlberg Engvall och Bertil Wahlström.

Understöd till behövande 2021 – 28 september sista ansökningsdag 

Understöd kan beviljas behövande personer som har eller har haft sysselsättning hos arbetsgivare anslutna till Svenska Bokhandlareföreningen och/eller Svenska Förläggareföreningen, alternativt är eller har varit enskilda företagare anslutna till någon av föreningarna. Även behövande efterlevande till sådana personer kan erhålla understöd. Understödstagare bör ha varit sysselsatt i branschen i minst fem år. Stiftelsen gör en ekonomisk prövning för att bedöma hjälpbehovet hos de som ansöker om bidrag.

Sista ansökningsdag för understöd 2021 är den 28 september.

Understöd av särskilda skäl 2021

Behövande kan även ansöka om understöd av särskilda skäl. Bidrag kan sökas för kostnader avseende tandläkare och/eller glasögon.

Understöd av särskilda skäl kan beviljas löpande under året.

Kontakt
Välkommen att kontakta stiftelsens handläggare Karin Sandberg, 070-193 79 45, karin.sandberg@forlaggare.se, för mer information om understöden och hur du ansöker.