Stiftelsen Bokbranschens Understöds – och Utbildningsfond

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond delar årligen ut bidrag för olika ändamål inom bokbranschen. Medlen ges huvudsakligen i form av understöd till behövande pensionärer, långtidssjukskrivna och arbetslösa som varit anställda i bokhandel eller på bokförlag och som utbildningsbidrag till den breda branschutbildning som anordnas inom Bokhandelsskolan och Förlagsklubben.

 

Understöd till behövande – 31 mars 2023 sista ansökningsdag

Understöd kan beviljas behövande personer som har eller har haft sysselsättning hos arbetsgivare anslutna till Svenska Bokhandlareföreningen och/eller Svenska Förläggareföreningen, alternativt är eller har varit enskilda företagare anslutna till någon av föreningarna. Även behövande efterlevande till sådana personer kan erhålla understöd. Understödstagare bör ha varit sysselsatt i branschen i minst fem år.

Stiftelsen gör en ekonomisk prövning för att bedöma hjälpbehovet hos de som ansöker om bidrag. Understöd går att söka årligen och kan beviljas under styrelsens vårmöte eller höstmöte.

Nästa ansökningsperiod infaller under våren 2023. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2023.

Understöd av särskilda skäl

Behövande kan även ansöka om understöd av särskilda skäl. Detta bidrag kan sökas för kostnader avseende tandläkare och/eller glasögon. Ansökan kan göras löpande under året.

Styrelse

Ordförande för stiftelsens styrelse är Kristina Rennerstedt. I styrelsen representeras Svenska Bokhandlareföreningen av Maria Hamrefors, Maths Claesson och Pia Nilsson, Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen av Jesper Ekdahl, Malin Knutsdotter och Helena Engberg och Svenska Förläggareföreningen av Mikaela Zabrodsky, Bertil Wahlström och Kerstin Kyhlberg Engvall.

Kontakt

För mer information om stiftelsen och understöden är du välkommen att kontakta stiftelsens sekreterare Roy Rue på telefon 070-193 79 42 eller e-post roy.rue@ruelehtonen.se