Stiftelsen Bokbranschens Understöds – och Utbildningsfond

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond delar årligen ut bidrag för olika ändamål inom bokbranschen. Medlen ges huvudsakligen i form av understöd till behövande pensionärer, långtidssjukskrivna och arbetslösa som varit anställda i bokhandel eller på bokförlag och som utbildningsbidrag till den breda branschutbildning som anordnas inom Bokhandelsskolan och Förlagsklubben.

Understöd kan beviljas behövande personer som har eller har haft sysselsättning hos arbetsgivare anslutna till Svenska Bokhandlareföreningen och/eller Svenska Förläggareföreningen, alternativt är eller har varit enskilda företagare anslutna till någon av föreningarna. Även behövande efterlevande till sådana personer kan erhålla understöd. Stiftelsen gör en ekonomisk prövning för att bedöma hjälpbehovet hos de som ansöker om bidrag.

Närmare upplysningar om bidragen kan lämnas av stiftelsens handläggare Karin Sandberg:

Tel: 070-193 79 45
E-post: karin.sandberg@forlaggare.se