Bokbranschens Understöds – och Utbildningsfond

Understöd kan beviljas behövande personer som har eller har haft sysselsättning hos arbetsgivare anslutna till Svenska Förläggareföreningen eller Svenska Bokhandlareföreningen, alternativt som är eller har varit enskilda företagare anslutna till någon av nämnda föreningar. Även behövande efterlevande till sådana personer kan erhålla understöd.

Blankett för ansökan om understöd kan beställas hos fondens sekreterare Marianne Öjestål, Skönviksvägen 256, 122 42 Enskede marianne.ojestal@forlaggare.se.

http://www.forlaggare.se/understods-och-utbildningsfonden