BMF Riks

Riksstyrelsen
Ordförande: Jesper Ekdahl, Malmö. jesper.ekdahl@bredband.net 076-322 50 67
Skattmästare: Carina Nilsson, Göteborg
Sekreterare: Malin Knutsdotter, Stockholm
Ordinarie ledamot: Maria Lilliehorn, Stockholm
Anette Andersson, Gråbo
Suppleanter: Elsa Israeli, Stockholm
Karin Engberg Svensson, Västra Frölunda

 

Övriga uppdrag för styrelsen
Bibliotekarie: Elsa Israeli
Sammankallande i urvalsgruppen
för Bokhandelns Medhjälparpris:
Vilande
Ord. ledamöter i Bokbranschens
Understöds- och Utbildningsfond:
Jesper Ekdahl och Malin Knutsdotter
Suppleant: Elsa Israeli
Ord. ledamöter i Bokhandelsskolans styrelse: Jesper Ekdahl och Malin Knutsdotter
Suppleant: Elsa Israeli och Maria Lilliehorn
Ledamot i urvalsnämnden
för Elsa Thulins översättarpris:
Vilande
Webmaster: Malin Knutsdotter