BMF Riks

Riksstyrelsen
Ordförande: Jesper Ekdahl, Malmö. jesper.ekdahl@bredband.net 076-322 50 67
Skattmästare: Carina Nilsson, Göteborg
Sekreterare: Malin Knutsdotter, Stockholm
Ordinarie ledamot: Maria Lilliehorn, Stockholm
Anette Andersson, Gråbo
Suppleanter:
Karin Engberg Svensson, Västra Frölunda
Helena Cronwall, Stockholm

 

Övriga uppdrag för styrelsen
Bibliotekarie: Vilande
Sammankallande i urvalsgruppen
för Bokhandelns Medhjälparpris:
Vilande
Ord. ledamöter i Bokbranschens
Understöds- och Utbildningsfond:
Jesper Ekdahl och Malin Knutsdotter
Suppleant: Maria Lilliehorn
Ord. ledamöter i Bokhandelsskolans styrelse: Jesper Ekdahl och Malin Knutsdotter
Suppleant: Maria Lilliehorn och Karin Engberg Svensson
Ledamot i urvalsnämnden
för Elsa Thulins översättarpris:
Vilande
Webmaster: Malin Knutsdotter