Bokhandelns medhjälparpris

Priset – som år 2000 delades ut för första gången – är en utmärkelse till en bokhandelsmedhjälpare som genom sin arbetsinsats visat ett stort engagemang för bokhandeln och bokbranschen. Priset delas ut med stöd från Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond. De senare åren har inte priset kunnat delas ut p g a det finansiella läget i världen.

Priset utgörs av ett stipendium på 25 000 kronor och ett diplom.

Prissumman skall användas för medhjälparens vidareutveckling inom branschen, t.ex. genom studier eller resor.

Kandidat som nomineras till priset skall vara anställd i en bokhandel i Sverige.
Kandidaten får dock inte ha ägarinflytande i bokhandeln.

Rätt att föreslå kandidater tillkommer envar.

Urvalsgruppen som skall bedöma pristagarkandidaterna består av fem ledamöter. Ledamöterna i urvalsgruppen representerar olika delar av bokbranschen, dock ingår alltid en representant från vardera BMF:s riksstyrelse och Understödsfondens styrelse.

2010 års pristagare är Peter Nilsson, Kalmar

Urvalsgruppens motivering:

Årets pristagare arbetar i en fristående bokhandel . Böcker och läsande tar en stor plats i hans liv. Han har specialiserat sig på deckare och böcker om historia men har en stor bredd i sitt bokkunnande som han förvärvat under över trettio år i branschen. Hans engagemang och kunskaper har gjort honom känd och respekterad långt utanför sin hemstad. Han bokpratar ofta och gärna både i bokhandeln och i andra sammanhang. En riktig eldsjäl som trivs med sitt jobb och som får kunderna att trivas. 

Priset delades ut 24/4 2010 vid BMF:s årsmöte i Göteborg

Tidigare pristagare:
År
2010 Peter Nilsson, Kalmar
2009 Ingen utdelning pga finanskrisen
2008 Stina Sandow, Göteborg
2007 Sven-Erik Svensson, Stockholm
2006 Thorsten Bengtsson, Göteborg
2005 Ellen Skarp, Helsingborg
2004 Marianne Cederholm, Mölndal
2003 Roland Salemark, Västerås
2002 Fredrik Lind, Stockholm
2001 Diana Torbjörnsson, Båstad
2000 Anita Linde, Lund