Välkommen till Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen

start_bild

Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen – BMF – är en intresseförening för anställda i bokhandeln men även för andra som är intresserade av bokbranschen. BMF engagerar sig framför allt i utbildning och kompetensutveckling för anställda i bokhandeln och delar också ut stipendier.

Dags att betala in din medlemsavgift!

Som medlem i Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen får Du information om branschaktiviteter mm. Du kan söka stipendier till utbildning och kompetensutveckling inom bokhandelsbranschen. Som kompetensutveckling räknas även besök på bokmässor och förläggardagar.

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften, f.n. 100 kr/år till BMF:
Västra kretsen plusgiro 32 71 45-9
Stockholm och övriga riket plusgiro 540 96-3

Ange namn, hemadress och födelseår

 

Josefin Sundström, Malin Persson Giolito, Emma Göthner och Jesper Ekdahl (Ordf. BMF)

Vilka är dina favoriter från 2017?

Ovan ser du de glada pristagarna för 2016 års favoriter. Vem vill du glädja i år?

Rösta på din personliga favorit i vårt årliga pris Din Bok – Vårt Val

Motiveringen står i våra stadgar från 1951:

”plaketten tilldelas den svenska författare, som med sin under det närmast föregående året utkomna bok, skänkt dem den största behållningen och personliga tillfredsställelsen”

Med denna uppmaning ombeds alla i Sveriges boklådor att rösta inför BMF:s årsmöte i april varje år.

Priset består av en dubbelsidig, gjuten bronsplakett, designad av Lennart Andersson.

Rösta senast den 20 april på: Rösta på årets bok 2017

Vinnarna tillkännages på föreningens årsmöte i Göteborg den 21 april.

 Möt våren i Paris

Svenska Bokhandelsskolans branschresa går i vår till Paris.
Ett fantastiskt tillfälle att träffa likasinnade och upptäcka staden genom intressanta studiebesök.
Som medlem i BMF (kostar 100:-) kan du få stipendium för 60% av kostnaden för resan.

Anmäl dig idag till: Bokhandelsskolan.se

Utbildning

SBS

 

 

 

BMF driver tillsammans med Svenska Bokhandlareföreningen Svenska Bokhandelsskolan. Bokhandelsskolan har ett kursprogram som styrs av efterfrågan i branschen samt anordnar även uppdragsutbildningar. Läs mer på www.bokhandelsskolan.se

Utmärkelser

plakett_liten

 

Bokhandelns Medhjälparpris
Din bok – Vårt val