Västra kretsen

Aktiviteter
Västra kretsen anordnar bl.a. en barnboksdag och en utflyktsdag varje år.

13/4-15 kl.19.30 Årsmöte med middag på John Scott, Avenyn

September 2015 Västra kretsens utflyktsdag- Bussresa för medlemmar

Oktober 2015Västra kretsens barnboksdag- Öppen för alla

995200_628478797215304_51524854_n

Styrelsen
Ordförande:              Karin Lundegard, Mölndal. 031-871734
Vice ordförande:      Birgitta Danielsson, Västra Frölunda
Sekreterare:              Anette Andersson, Lerum
Kassör:                       Carina Nilsson, Mölndal
Ledamot:                   Lena Lindgren, Göteborg
Suppleanter:             Gunilla Lind, Göteborg
Kerstin Sindt, Mölndal
Christina Leijonhufvud
Valberedning:          Stina Sandow, sammankallande
Ann Wettergren Algell
Revisor:                     Kerstin Molin
Revisorssuppleant: Stina Sandow