Västra kretsen

 

Styrelse

Ordförande: Gunilla Lind 070- 30 35 220 och Birgitta Danielson 070-28 12 013

Skattmästare: Carina Nilsson, Göteborg

Sekreterare: Anette Andersson, Lerum

Ordinarie ledamot: Lena Lindgren, Göteborg

Suppleanter: Karin Lundegard, Kerstin Sindt, Christina Leijonhufvud och Ola Hultin

Valberedning: Stina Sandow (Sammankallande), Ann Wettergren Algell

Revisor: Kerstin Molin

Revisorsuppleant: Stina Sandow