Stipendier

Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen (BMF) delar ut stipendier till framför allt besök på bokmässor och studieresor men även till andra typer av resor som innebär en förkovran i yrket. Ansökan om stipendier till bransch utbildningar och studieresor riktas i första hand till Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond.

Stipendium till en bokmässa omfattar f.n. 60% av resor och logi samt entré till mässan under förutsättning att kostnaderna anses rimliga. I övrigt beslutar styrelsen i varje enskilt fall om stipendiets storlek. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år, vanligtvis mars, april, augusti och november.

Ansökan med uppgift om resekostnaderna skickas till:

Carina Nilsson
Tångenvägen 18G
417 43 GÖTEBORG
E-post: info@svbmf.se