Rösta på årets svenska bok 2024

Vilken bok var din bästa läsupplevelse under 2024?

Omröstningen är stängd för närvarande och öppnas igen vid nyår 2024/2025.

Till dess ska vi hinna läsa alla fantastiska böcker som ges ut under 2024.

Reglerna är enkla, du som arbetar i bokhandel, röstar på din personliga favoritbok som getts ut i original på svenska under 2024.

Observera att vi följer Bokinfos klassificering av böckerna när det gäller gränsdragning mellan barn- och ungdomslitteratur och vuxenlitteratur.