Elsa Thulins översättarpris

När Elsa Thulin avled 1960 var hon sedan länge en ansedd skönlitterär översättare och en ledande gestalt i det översättarfackliga arbetet. För att hedra hennes minne instiftades samma år ett översättarpris som bär hennes namn. Priset, som utdelas årligen, skall enligt stadgarna gå ”till en översättare av allmänlitteratur (fram till 2005 skönlitteratur) såsom belöning för framstående översättargärning” och pristagaren utses av en nämnd bestående av representanter för översättarsektionen i Sveriges Författarförbund, Svensk Biblioteksförening, Publicistklubben, Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen och Sveriges Radio.
BMF:s representant är f.n. Uri Glück.

Tidigare pristagare:
Elsa Thulin 1960
Aida Törnell 1961
Sven Barthel 1962
Erik Blomberg 1963
Lorenz von Numers 1964
Nils Åke Nilsson 1965
Gunnel Vallqvist 1966
Thomas Warburton 1967
C. G Bjurström 1968
Eva Alexanderson 1969
Britt G Hallqvist 1970
Per Erik Wahlund 1971
Johannes Edfelt 1972
Karin Alin 1973
Allan Bergstrand 1974
Birgit Edlund 1975
Harry Järv 1976
Björn Collinder 1977
Olov Jonason 1978
Asta Wickman 1979
Caj Lundgren 1980
Sonja Bergvall 1981
Arne Lundgren 1982
Ingvar Björkeson 1983
Göran Malmqvist 1984
Hans Björkegren 1985
Jan stolpe 1986
Margaretha Holmqvist 1987
Vanja Lantz 1988
Göran O. Eriksson 1989
Marianne Gerland-Ekeroth 1990
Cilla Johnson 1991
Birgitta Hammar 1992
Peter Landelius 1993
Ulrika Wallenström 1994
Andres Bodegård 1995
Kerstin Hallén 1996
Sture Pyk 1997
Bengt Anderberg 1998
Ulla Roseen 1999
Lasse Söderberg 2000
Marianne Eyre 2001
Lars Erik Blomqvist 2002
Ann-Marie Seeberg 2003
Else Lundgren 2004
Magnus Hedlund 2005
Barbro Andresson 2006
Bengt Samuelson 2007
Hans-Jacob Nilsson 2008
Inger Johansson 2009
Kerstin Gustafsson 2010
Maria Ekman 2011
Maria Ortman 2012

Prisutdelningen är sedan länge förskjuten med ett år, så att 2005
års pris delades ut 2006 osv.