Sammanställning av intryck och slutsatser från Nordisk studiekurs på Hässelby slott 9-14 juni 2009.

Temat för kursen: Bokhandelns framtid.

Tisdag 9 juni.

Något försenade sparkade vi igång kl 1350 genom att Ann-britt hälsade vår första gäst Mats Ahlström

välkommen.

Började med att konstatera att kanalerna som boken säljs genom har blivit fler. Det är fortfarande så

att den fysiska bokhandeln dominera. Men internet handeln och försäljning av böcker på varuhus

har ökat. De oberoende boklådarna kan möta detta genom en mera personlig prägel.

Vi måste försöka släppa priskonkurrensaspekten. Vi kan inte tävla med nätpriserna. Utan vi måste ta

betalt för varan.

Det är svårt att vara egen utan att på något sätt samarbeta. Det kan vara genom inköpsorganisation

etc.

Sortimentet är viktigast. Man måste välja. Man anpassar sortimentet utifrån var bokhandeln är

belägen och vilka ens kunder är. Inte samma sortiment över allt.

Mycket viktigt är att man bygger verksamheten på de enskildas engagemang.

Att centralstyra som de stora aktörerna gör är tvärtemot vad som borde göras.

Nästa gäst var Lasse Winkler som kom från Island. Han började med att berätta om den stora

ekonomiska kris som Island har drabbats av.

Fortsatte med att ge sin syn på förlagsutvecklingen i Sverige framöver. De små och medelstora

förlagen har allt att vinna. Medan de större aktörerna kommer att behöva genomföra en del

nedskärningar. Krisen kommer att påverkar förlagen på ett eller annat sätt.

Akademibokhandeln skakar om förlagsmarknaden genom att förhandla om rabattsatser som en enda

stor aktör (bokhandel, internet och dagligvaruhandeln).

Talade sedan om att man brukar säga att internethandeln har en marknad på ca 25 %, men detta

är en felaktig bild. Det är som att prata om äpplen o päron. Det är nämligen så att den marknaden som

internet omfattar gäller även böcker som bokhandeln aldrig skulle ha sålt eller böcker som bokhandeln

för länge sedan har gett upp (läromedel). Den rätta andelen för nätet är snarare ca 15 %.

En annan trend är att barnböcker växer i den fysiska bokhandeln.

Han pratade även om att det som Akademibokhandeln gör med hjälp av tidigare personer från Åhléns

(dessa gjorde Åhléns lönsamt) är något som förvånar många. Man gör något som är totalt annorlunda mot

vad varumärket Akademibokhandeln var innan.

1. Man skär ner antalet böcker i sortimentet radikalt.

2. Man ska minska antalet lokaler.

3. Framför allt lokaler i mycket centrala lägen.

Under åren har JB och Ugglan varit lite gnälliga. Men de har all anledning att vara lite positiva

framöver. Det skapas en marknad av det tomrum som ABG och Bokia lämnar efter sig som icke fullsortimentsboklådor.

 

Onsdag 10 juni.

Dagen började med att programmet kastades om något.

Först ut var Martin Barden Vd på Bokia. Han gav först lite bakgrundsfakta för Bokia.

Har 83 butiker. 17 centalt ägda och 66 franchising. Omsätter ungefär 900 milj.

Bokias vision: Skall vara Sveriges ledande och inspirerande bokkedja.

Bokias affärsidé: Vara en kundnära och inspirerande mötesplats för alla som vill ha eller ge bort böcker, underhållning

samt varor för den kreativa miljön.

Ägarstrukturen på Bokia ser ut så här 1/3 bokhandlarna, 1/3 familjen killbergs och 1/3 N&k.

Pratade vidare om att vi kommer successivt att se justering av prisbilden på nätet.

Sedan var det dags för Thorsten Bengtsson från JB-gruppen. JB-gruppen startade för 20 år sedan. Man har 34

medlemmar just nu. Man är självständiga bokhandlare. Men man tar fram gemensamma produktkataloger

(rea och jul etc.) Man tar också fram gemensamma skyltar och broschyrer.

JB-gruppen är tillsammans med Ugglan de vars inköp har störst bredd. Man köper kanske inte så många av varje titel.

En man anser det viktigt med en stor bredd.

Thorsten kom in på en del problemställningar. Ett stort problem är att boken idag säljs överallt.

Polariseringen ökar mellan aktörerna. Gemensamma branschfrågor borde ju kunna lösas tillsammans.

Efter kaffet var det dags för Reinhold Hedenblad ordförande i Ugglan.

Ugglan är en ekonomisk förening med 59 medlemmar som startade 1994. Majoritetsbeslut gäller. Man köper in

medlemmarnas böcker centralt. Har sedan ett komplicerat fördelningssystem.

Man producera även skyltmaterial centralt. Man har datoriserat(kassasystemet) 36 av butikerna.

Hur ser då bokens framtid ut? Print on demand. Läsplattor?-säkert, men då framför allt läroböcker.

Efter en god och välbehövlig lunch samlades vi åter klockan ett.

Nästa gäst var Pär Svärdson Vd på Adlibris. Han var med och grundade Adlibris för 12 år sedan. Logistiken är i

grannhuset till förlagssystem i Morgongåva. Talade om att service på internet kan automatiseras, och är därför

möjligt att kombinera med lågt pris.

Adlibris omsättning är 650 miljoner och resultatet 34miljoner att jämföra med Bokus som har en omsättning på 394

miljoner och ett resultat på -28 miljoner.

Pär pekade också på detta att nätförsäljningen utgörs mycket av försäljning som ändå aldrig skulle ha skett i den

fysiska bokhandeln.

De som har väldigt smala och specialintressen får sina behov tillfredställda av nätbokhandeln.

Topp 1000 står för 22 % av försäljningen. 78 % resterande titlar. Med andra ord den stora försäljningen är bredden.

Distribuerar 30 000 böcker från 500 förlag varje dag.

Distributörer från USA, UK, Finland, Sverige, Norge, Danmark och tyskland. Sampackningen sker i Morgongåva.

Har en marginal på 16 %.

Enligt Pär har bokhandeln knappast något existensberättigande om vi inte tillhandahåller ett större kunnande än

ICA och COOP.

Sedan var det dags för Norge och Danmark att presentera sina länders bokmarknad.

Trevlig middag avrundade dagen och sedan dansk afton.

 

Torsdag 11 juni

Vi började dagen med ett besök på Barnboksinstitutet. Cecilia Östlund hälsade oss välkomna.

Barnboksinstitutets historia och arbete kan läsas på www.sbi.kb.se

Efter detta trevliga besök vandrade vi vidare till stadsbiblioteket. Elsa Israelis morfar är arkitekten bakom denna

vackra byggnad som tyvärr inte längre räcker till. Stockholms stad planera att bygga till.

Efter detta delade vi upp oss i två grupper. De flesta danskar och jag följde med Annika Hellman och Elsa Israeli som

ciceroner. Medan norrmännen och resten av svenskarna och några danskar följde Ann-B